Draai voor klassieke weergave

Over de nieuw-landgoed pagina

Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex, al dan niet met overige gronden, met daarin een woongebouw ‘van allure' met een maximaal aantal wooneenheden en een minimale omvang van de bebossing. Elk provincie heeft echter haar eigen eisen en wetgeving omtrent een nieuw landgoed. Heeft u vragen neem dan contact op met de beheerder van de nieuwe landgoed startpagina!

Laatste update:
17 maart 2021

Over de beheerder

De Provincie biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Deze dragen bij aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering en behoud en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd kan woonmigratie worden gestimuleerd en wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar landelijk wonen. Bij nieuwe landgoederen mag men in het landelijk gebied bouwen op een plek waar het normaal niet mag. Als tegenprestatie wordt daar groen aangelegd.

Contact met de beheerder